Molly – DKCH SECH J (Streetrunner’s) Anastacia

 

*21.09.2001-05.01.2016   (DKCH KBHV01 Howlbeck Blue Prince x Cudweed’s Joyful Jumper)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina – DKCH SECH Danscan’s Special Tina

 

*21.08.2006  (DKCH SECH INTCH Cudweed’s Up Town Girl x DECH WW-08 Hillbilly Russian Roulette)